top of page

SLUŽBY

V našej ambulancii poskytujeme štandardnú zdravotnú starostlivosť, preventívne prehliadky, očkovací program, poradenstvo i doplnkové služby. Staráme sa o Vaše deti od 0 do 18 rokov a 364 dní.

Za účelom zabezpečenia čo najefektívnejšej diagnostiky niektorých ochorení detského veku priamo v ambulancii používame:

CRP prístroj na určenie zápalovej aktivity na rozlíšenie bakteriálnej a vírusovej infekcie (používa sa vzorka z kvapky krvi)

Strep A test na detekciu prítomnosti bakteriálnej angíny vyvolanej baktériou Streptococcus pyogenes  (používa sa vzorka z výteru z hrdla)

Otoskop na vyšetrenie vonkajšieho zvukovodu a bubienka pri podozrení na zápalové ochorenie uší 

Oxymeter na meranie saturácie kyslíku v krvi a tepovej frekvencie

Glukomer na zisťovanie hladiny cukru (používa sa vzorka z kvapky krvi)

Test na meranie hladiny hemoglobínu pri podozrení na anémiu (používa sa vzorka z kvapky krvi)

Močový analyzátor na vyšetrenie základných parametrov moču pri podozrení na infekciu  močového systému a choroby obličiek

Pri určitých ochoreniach dýchacích ciest vyžadujúcich inhalačné podanie liekov zapožičiavame v prípade potreby na domáce ošetrenie inhalátor a nástavec s inhalačnou maskou.

Odbery biologického materiálu sa vykonávajú v čase od 7:30-8:00 v pondelky, stredy, štvrtky a piatky vo vopred dohovorených termínoch.

Čakáreň a ambulancia je vybavená germicídnym žiaričom.

cloud-computing.png
bottom of page