top of page

COVID-19

Vzhľadom na protiepidemické opatrenia Vás pred osobnou návštevou v ambulancii prosíme o dohodnutie termínu telefonicky alebo mailom. Ďakujeme! 

TELEMEDICINA.png

Online poradenstvo

  • za účelom zabezpečenia čo najkvalitnejšej a najefektívnejšej starostlivosti o Vaše deti Vás prosíme, aby ste nás v prípade akútneho stavu Vášho dieťaťa kontaktovali mailom na ambulancia@pedmedica.sk pokiaľ možno do 8:30 (alebo telefonicky v čase medzi 8:00-8:30), aby sme Vaše dieťa mohli v ten deň  prednostne objednať na vyšetrenie v ambulancii (na triedenie emailovej komunikácie je vyhradený čas od 8:00-9:00, na telefonickú komunikáciu s pacientmi máme vyhradený čas medzi 8:00-8:30)

  • v prípade, že stav Vášho dieťaťa nebude vyžadovať akútne vyšetrenie v ambulancii, odpoveď na Váš e-mail dostanete do 48 hodín

Telefonické poradenstvo

  • v prípade akútneho stavu Vášho dieťaťa nás, prosím, kontaktujte telefonicky v čase medzi 8:00-8:30  (alebo mailom na ambulancia@pedmedica.sk do 8:30), aby sme Vaše dieťa mohli v ten deň prednostne objednať na vyšetrenie v ambulancii (na telefonickú komunikáciu s pacientmi máme vyhradený čas medzi 8:00-8:30, na triedenie emailovej komunikácie je vyhradený čas od 8:00-9:00)

  • v prípade, že zdravotný stav Vášho dieťaťa nevyžaduje akútne vyšetrenie  v ambulancii, poskytneme Vám potrebné inštrukcie telefonicky alebo mailom

KONTAKT telemed
bottom of page