top of page
doc illustr.png

MUDr. Katarína Dikaszová
pediater

Odborné skúsenosti s lekárskou starostlivosťou o detských pacientov nadobudla počas niekoľkoročnej praxe

  • na Klinike pre deti a dorast A. Getlíka UNB a SZU, Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda,

  • na Novorodeneckom oddelení II. Gynekologicko-pôrodníckej kliniky UNB a LFUK, Nemocnica Ružinov,

  • vo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast v Bratislave.

bottom of page