top of page

PREVENTÍVNA STAROSTLIVOSŤ O DETI

Preventívna starostlivosť o deti zahŕňa:

 • deväť preventívnych prehliadok do 1. roka dieťaťa,

 • 15 mesačné dieťa 1 preventívna prehliadka,

 • deti od 3 do 18 rokov - jedna preventívna prehliadka raz za dva roky

 • laboratórne vyšetrenia v rámci preventívnych prehliadok od 3. roku života

  • vyšetrenie vzorky moču ( pri každej preventívnej prehliadke od 3. rokov)

  • v 11. roku dieťaťa sa meria hladina cholesterolu v krvi

  • v 17. roku dieťaťa hladina cholesterolu, triacylglycerolov v krvi

 

Vstupné preventívne vyšetrenie a preventívne vyšetrenie detí do 18 mesiacov:

 • vyšetrenie novorodenca - do 72 hodín od prepustenia z pôrodnice

 • preventívna prehliadka - v 5.-7. týždni života

 • preventívna prehliadka - v 8.-10. týždni života

 • preventívna prehliadka - v 3.-4. mesiaci života

 • preventívna prehliadka - v 5.-6 . mesiaci života

 • preventívna prehliadka - v 7.-8 . mesiaci života

 • preventívna prehliadka - v 9.-10. mesiaci života

 • preventívna prehliadka - v 11.-12. mesiaci života

 • preventívna prehliadka - do 18. mesiaca života
  1. anamnéza a zistenie zmien zdravotného stavu od posledného vyšetrenia
  2. fyzikálne vyšetrenie, ktorého súčasťou je:

  • antropometrické meranie - meranie hmotnosti, dĺžky dieťaťa, obvodu hlavy, hrudníka, zhodnotenie týchto parametrov podľa rastových tabuliek

  • interné vyšetrenie

  • vyšetrenie psychomotorického vývoja

  • laktačné a výživové poradenstvo, poradenstvo o režime dieťaťa

  • informácie o očkovaní - povinné a nepovinné očkovania, druhy vakcín

Pred každou preventívnou prehliadkou (poradňou) od 1.mesiaca do 3. roku je potrebné vyplniť vývinový skríningový dotazník S-PMV, ktorý je dostupný na stránke www.zdraviedietata.sk

Periodické vyšetrenie detí od 3 rokov do dospelosti:

 • v 3. roku života

 • v 5. roku života + očkovanie - II. dávka osýpky, mumps, rubeola (deti narodené od 1. januára 2016)

 • v 6.roku života + preočkovanie - záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna

 • v 9. roku života

 • v 11. roku života + očkovanie - II. dávka osýpky, mumps, rubeola (deti narodené od 1. januára 2010 do 31. decembra 2015)

 • v 13. roku života + preočkovanie - záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna

 • v 15. roku života

 • v 17. roku života

  • antropometrické meranie - meranie hmotnosti, výšky dieťaťa, BMI, zhodnotenie týchto parametrov podľa rastových grafov

  • zhodnotenie psychosomatického vývoja, jemnej a hrubej motoriky, sociálneho správania a hygienických návykov dieťaťa

  • vyšetrenie zraku, sluchu, reči

  • kompletné fyzikálne vyšetrenie

  • vyšetrenie tlaku krvi a pulzu

  • vyšetrenie vzorky moču

  • očkovanie

Na každú preventívnu prehliadku (od 3. roka) je potrebné priniesť vzorku moču.

bottom of page