top of page
Girl at the Pediatrician

PEDIATRICKÁ AMBULANCIA 
PedMedica - MUDr. Katarína Dikaszová

Vyšehradská 16, Bratislava - Petržalka

Vzhľadom k enormne zvýšenej chorobnosti vás žiadame pred návštevou ambulancie u chorých detí  vykonať test na COVID 19. V prípade pozitívneho testu nás informujte emailom a bezodkladne pristúpte k aplikácii odporúčaní zverejnených na stránke www.pediatridetom.sk.

Z dôvodu naplnenia kapacity našej ambulancie prijímame už len novorodencov a deti z nášho zdravotného obvodu.

Vážení rodičia,

Vzhľadom na extrémne vysokú chorobnosť bude naďalej pozastavený náš OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM aj e-mailová komunikácia (s výnimkou neakútnych administratívnych záležitostí – recepty atď.)


 

Systém fungovania ambulancie je nastavený nasledovne:

 

chorým dieťaťom, ktoré potrebuje vyšetrenie v daný deň, je potrebné dostaviť sa do ambulancie na začiatku ordinačných hodín vymedzených pre chorých (t. j. 8:00, resp. 13:00 v utorok).

 

Je to jediný spôsob, akým dokážeme zabezpečiť, že Vaše dieťa bude vyšetrené v daný deň. 

 

V prípade, že prídete neskôr (tzn. síce počas ordinačných hodín, ale po tom, ako boli všetky kapacity na vyšetrenie v daný deň už obsadené), musíte počítať s tým, že nebude možné Vaše dieťa v daný deň už vyšetriť.

Posledný vstup do ambulancie na vyšetrenie je 30 minút pred koncom ordinačných hodín.

Primárna pediatrická starostlivosť je zameraná na riešenie celej škály zdravotných problémov detí, ktoré vznikajú v mnohých prípadoch náhle a vyžadujú neodkladnú starostlivosť. Vo väčšine prípadov nemožno preto tieto vyšetrenia plánovať s väčším časovým odstupom.

Vzhľadom na to, že nemožno vopred plánovať, koľko detí bude v daný deň vyžadovať neodkladnú zdravotnú starostlivosť, nemôžeme si prácu vopred načasovať, musíme vždy operatívne reagovať na aktuálnu potrebu vyšetrenia detí v daný deň.

Na to, aby sme si vedeli prácu v ambulancii v daný deň zorganizovať a vymedziť si čas aj na kontroly detí, ktoré prekonali závažnejšie ochorenie, hneď ráno potrebujeme vidieť, koľko detí a v akom zdravotnom stave bude nutné v daný deň v rámci ordinačných hodín vymedzených pre chorých vyšetriť.

 

Podľa toho si vieme v daný deň rozvrhnúť prácu tak, aby sme podľa možností všetkých akútnych stihli vyšetriť a mohli pozvať na kontrolu aj deti, ktoré prekonali závažnejšie ochorenie a ich zdravotný stav vyžaduje následnú kontrolu lekárom. 

Kapacita ambulancie je obmedzená, nápor chorých väčšinu dní presahuje naše časové a ľudské možnosti, napriek tomu sa snažíme vybaviť každého pacienta, ktorý včas príde do ambulancie.

Z vyššie uvedených dôvodov v prípade, že sa dostavíte s dieťaťom do ambulancie síce v rámci ordinačných hodín vymedzených pre chorých, avšak neskôr ako na ich začiatku, keď je už práca rozdelená a všetky časové možnosti pre vyšetrenie v daný deň sú obsadené, musíte počítať s tým, že Vaše dieťa v daný deň nebude môcť byť vyšetrené.

Pre liečbu bežných ochorení, ktoré nevyhnutne nevyžadujú návštevu ambulancie, sme pre Vás vypracovali manuál na ich zvládnutie v domácom prostredí,  ktorý nájdete na našej webstránke v časti Informácie pre rodičov (pedmedica.sk/info).

 

Váš PedMedica Team

tap (2).png
Dolezity oznam
informacie pre rodicov

Prosíme vás o stiahnutie a vyplnenie nasledujúcich 2 dotazníkov pred prvou návštevou našej ambulancie.

Určenie závažnosti zdravotného stavu

V prípade, ak má Vaše dieťa náhle závažné akútne zdravotné ťažkosti, prosíme Vás, aby ste sa riadili príslušným manuálom na určenie závažnosti zdravotného stavu dieťaťa. Manuály si prosím stiahnite nižšie, podľa veku dieťaťa. 

REZERVACIA

Online rezervácie sú pozastavené.

V prípade, ak má Vaše dieťa náhle závažné akútne zdravotné ťažkosti  (napr.: sťažené dýchanie/ dusenie, porucha vedomia a zmena správania, apatia, febrilné kŕče) prosím, riaďte sa Manuálom na určenie závažnosti zdravotného stavu dieťaťa.

Pre lepšie zvládanie domácej liečby respiračných ochorení u detí sme pre Vás pripravili podrobné inštrukcie v sekcii INFO.
 

V prípade COVID 19 pozitívneho dieťaťa sa neobjednávajte cez formulár, ale kontaktujte nás mailom. Mailová komunikácia slúži výhradne na zmeny termínov poradne/prevencie, objednanie sa na nepovinné očkovanie, potvrdenia, predpisy liekov, zasielanie lekárskych správ z odborných vyšetrení a pre COVID 19 pozitívnych pacientov.

V našej ambulancii poskytujeme štandardnú zdravotnú starostlivosť, preventívne prehliadky, očkovací program, poradenstvo i doplnkové služby. Staráme sa o Vaše deti od 0 do 18 rokov a 364 dní. Viac...

cloud-computing.png
CONTACT
bottom of page