Girl at the Pediatrician

PEDIATRICKÁ AMBULANCIA 
PedMedica - MUDr. Katarína Dikaszová

Vyšehradská 16, Bratislava - Petržalka

Z dôvodu naplnenia kapacity našej ambulancie prijímame už len novorodencov a deti z nášho zdravotného obvodu.

Pred každou návštevou ambulancie je potrebné objednať sa na presný čas prostredníctvom objednávacieho formulára. Objednávací formulár slúži výlučne pre registrovaných pacientov.

 

Milí rodičia, 

obraciame sa na vás v súvislosti s kritickou situáciou, ktorá nastala pri využívaní emailovej komunikácie s našou ambulanciou. Emailová komunikácia nie je bežnou formou poskytovania zdravotnej starostlivosti, ide o nadštandardnú službu, ktorú vám poskytujeme dobrovoľne pre uľahčenie komunikácie v akútnych prípadoch. 

Denne nám do ambulancie príde 100-120 emailov, z ktorých 80% sa netýka akútneho zdravotného stavu dieťaťa (viď Manuál na určenie zdravotného stavu dieťaťa).

Pri nepretržitej práci s malými pacientmi nie je v našich silách takéto množstvo emailovej komunikácie počas ordinačných hodín ani po ich skončení vybaviť. Treba si uvedomiť, že práca v ambulancii neumožňuje venovať sa emailovej komunikácii nepretržite, reálne je spraviť filter došlej emailovej pošty hneď ráno, aby sme mohli reagovať na skutočne vážne prípady. To však pri stovke zväčša neodôvodnených emailov nie je možné.

Alarmujúce je, že dennodenne hrozí nebezpečenstvo, že pri takejto záplave emailov nám uniknú správy od rodičov, ktorí riešia skutočne akútny zdravotný problém dieťaťa vyžadujúci poskytnutie  bezodkladnej zdravotnej starostlivosti lekárom (viď Manuál na určenie zdravotného stavu dieťaťa). Prosíme vás preto o solidárnosť a ohľaduplnosť voči deťom so závažnými zdravotnými problémami. Emailová komunikácia okrem vybavovania neakútnych nevyhnutných administratívnych záležitostí (zmeny termínov poradní a prevencií, objednávanie na nepovinné očkovanie, potvrdenia, predpisy liekov atď.) slúži najmä práve pre takéto prípady, kedy je potrebné dieťaťu s vážnym zdravotným problémom poskytnúť zdravotnú starostlivosť bezodkladne. Takýto stav je potrebné emailom nahlásiť najneskôr do 8:00.

 

Prevažná väčšina z vás sa našťastie so skutočne vážnymi zdravotnými problémami u svojich detí nestretáva. Žiaľ, máme aj detičky a nie je ich málo, ktorých zdravotný stav neodkladnú pozornosť lekára vyžaduje. Medzi takéto prípady však nepatria bežné sezónne virózy, soplíky, zvýšená teplota, začínajúce respiračné ochorenia, ktoré rozhodne nie sú akútnym zdravotným stavom a v prípade potreby lekárskej starostlivosti (viď Manuálom na určenie závažnosti zdravotného stavu dieťaťa.) je potrebné s takýmto dieťaťom objednať sa na vyšetrenie prostredníctvom nášho rezervačného systému. Pre uľahčenie zvládania bežných neakútnych zdravotných problémov vašich detí slúžia informácie zverejnené na stránke www.pediatridetom.sk. Nájdete tu kvalifikované návody na riešenie bežných zdravotných problémov detí vypracované slovenskou pediatrickou spoločnosťou. Ide o povinnú literatúru pre všetkých zodpovedných rodičov.

Dúfame, že sa eskalujúca situácia so záplavou vašich emailov znormalizuje, v opačnom prípade budeme nútení pristúpiť k zrušeniu tejto formy komunikácie.

Ďakujeme za pochopenie.

Vaša PedMedica

 

V prípade, ak má Vaše dieťa náhle závažné akútne zdravotné ťažkosti, prosím, riaďte sa Manuálom na určenie závažnosti zdravotného stavu dieťaťa.

Pred každou návštevou ambulancie je potrebné objednať sa na presný čas prostredníctvom objednávacieho formulára. Objednávací formulár slúži výlučne pre registrovaných pacientov.

V prípade COVID 19 pozitívneho dieťaťa sa neobjednávajte cez formulár, ale kontaktujte nás mailom. Viac...

V našej ambulancii poskytujeme štandardnú zdravotnú starostlivosť, preventívne prehliadky, očkovací program, poradenstvo i doplnkové služby. Staráme sa o Vaše deti od 0 do 18 rokov a 364 dní. Viac...

cloud-computing.png
 
pedmedica logo pediatricka ambulancia v celom kruhu.png
  • Facebook
  • Instagram